ZHR

Zenithal Hourly Rate – broj meteora vidljivih u jednom satu kada bi radijant bio u zenitu, sa graničnom magnitudom 6.5.

Leave a Reply