IC 1318

Ovu maglicu koja se nalazi blizu zvijezde Sadr (gamma Labuda) sam snimao tijekom tri noći sa Petrove Gore. To je kombinacija 10×15 min ekspozicije kroz h-alpha filter, 9x10min luminance i po 5x10min za RGB filtere. Kamera je SBIG STL-11000 CCD kamera, a teleskop Pentax 105 SDP. Sa ukupno 6.5 sati ekspozicije ovo je definitivno moja najdetaljnija fotografija do sada!

Related posts

APOD 3.12.2011.

by Bobo
11 years ago

Sunce u h-alpha spektru

by Bobo
9 years ago

Andromeda i Trokut

by Bobo
3 years ago
Exit mobile version