IC 1318

Ovu maglicu koja se nalazi blizu zvijezde Sadr (gamma Labuda) sam snimao tijekom tri noći sa Petrove Gore. To je kombinacija 10×15 min ekspozicije kroz h-alpha filter, 9x10min luminance i po 5x10min za RGB filtere. Kamera je SBIG STL-11000 CCD kamera, a teleskop Pentax 105 SDP. Sa ukupno 6.5 sati ekspozicije ovo je definitivno moja najdetaljnija fotografija do sada!

Related posts

APOD 3.12.2011.

by Bobo
11 years ago

AstroPhoto Insight časopis

by Bobo
15 years ago

Komet Holmes – prva fotografija

by Bobo
15 years ago
Exit mobile version