Afel

Točka na orbiti objekta u kojoj je najudaljeniji od Sunca.

Leave a Reply