Točka na orbiti objekta u kojoj se nalazi najbliže Suncu.