Perihel

Točka na orbiti objekta u kojoj se nalazi najbliže Suncu.

Leave a Reply